LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
"بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی کودک:"
کودکان بیشترین آسیب دیدگان یک دهه ی گذشته
کد 5857
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 01 آذر 1396 - 3 ربيع الأول 1439
به مناسبت روز جهانی کودک، از سوی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای به شرح زیر صادر شد:

در حالی که جهان در روز بیستم ماه نوامبر روز جهانی کودک را گرامی می دارد، آمارهای گوناگون درباره ی کودکانِ قربانیِ چالش های رخ داده و منازعات یک دهه ی جاری و سال هایی که جنگ در جهان به ویژه در خاورمیانه رخ داده، سیر صعودی گرفته است.

عملیات نظامی و درگیری های مسلحانه در مناطق درگیر جنگ، تهدیدی جدی برای کودکان به شمار می رود؛ کودکانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قربانیِ این منازعات شده اند و فراتر این که به دلیل کاهش چشمگیرِ امور معیشتی، باید نیازمندی ها، عدم حمایت های پزشکی و بهداشتی و روانی و محرومیت از تحصیل را بر شمار مشکلات آنان افزود.

افزون بر آنچه بیان شد، وادار کردن کودکان به وارد شدن در عملیات های جنگی، مانند سربازی، اجباری است که کودکان را فرا گرفته و به این شکل بدترین گونه های نقض حقوق کودکان صورت می گیرد که در نتیجه ی آن هزاران کودک جان باخته اند که اهداف و برنامه های سیاسی و نکوهیده ای در پی این قضیه نهفته است و مجریان آن به هیچ وجه حقوق انسانی و بایسته ی مراعات را مدّ نظر قرار نداده و به آن بی اعتنا هستند.

در ادامه ی بیانیه آمده است: ده ها سازمان حقوق بشری و انسانی، موارد متعددی از اعزام اجباری پسران زیر چهارده سال را به صحنه های جنگ رهگیری و ثبت کرده اند، اقدامی که برای ادامه و گرم نگاه داشتن تنور منازعاتِ جاری در منطقه و تأمین نیروی جنگجو صورت می گیرد.

وانگهی بسیاری از کودکان خاورمیانه و قاره ی آفریقا از محرومیت مداوم از حقوق بایسته ی خود، مانند: آموزش و تحصیل، حمایت های پزشکی و بهداشتی و زندگی شرافتمندانه در رنج هستند و فراتر این که بسیاری از آنان به کارهایی روی می آورند که با سنّ آنان تناسب ندارد. از همین رو وضعیت معیشتی آنان پیوسته سیر قهقرایی دارد و البته بر روح و روان آنان اثر منفی می گذارد و هیچ نور امیدی برای نجات یافتنشان از این وضعیت بحرانی و فاجعه بار نمی درخشد.

از دیگر سو در شماری از کشورها پدیده ی بازداشت و دور نگه داشتن کودکان از خانواده و کسانشان جلوه گری می کند، آن هم با انگیزه های سیاسی که با هدف سرکوب، شکنجه و ایجاد ترس و وحشتِ دولتی همراه است.

بدین ترتیب و از این رهگذر، پیمان ها و اسناد سازمان ملل متحد در خصوص حقوق کودکان نادیده گرفته می شود.

آنچه در یمن، سوریه، بحرین و برخی کشورهای توسعه یافته که با چالش های سیاسی روبرو هستند، وجود دارد، نمونه ای بارز از وضعیت غیر انسانی را به نمایش می گذارد که کودکان با آن مواجه هستند و در برخی از دیگر کشورها نیز وضع به همین صورت است که در این مختصر بیان آن ممکن نیست.

در پایان این بیانیه آمده است: از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از جامعه ی جهانی می خواهد به این پدیده ی در حال گسترش توجه داشته باشد؛ پدیده ای که ضعیف ترین قشر از جامعه ی درگیر منازعات و چالش ها، یعنی کودکان را دربر گرفته است.

همچنین این سازمان بر اجرایی و پیاده شدن قوانین حقوقی که سازمان های بین المللی آن را برای تضمین حقوق این قشر از جامعه وضع و تصویب کرده است تأکید دارد و این که کودکان باید از رفتارهای خصمانه که در جای جای گیتی رخ می دهد، دور نگاه داشته شوند.

تأمین تمام نیازها برای رشد و بالندگیِ سالم، مطلوب و دور از تنش، دیگر بایسته و خواسته ی این سازمان است.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.